Cursuri și Ateliere de Lucru

Cursuri
Cei 31 de elevi selectați vor fi împărțiți în 5 grupe de lucru. Fiecare grupă de elevi va fi coordonata de un cadru didactic (experți curs) și de 1 student tutore. Grupele vor fi incluse într-un program academic formal, care va cuprinde o etapă de dobândire de cunoștinte și abilități în domeniul medicinei dentare (cursuri simulate de anatomie, biochimie și fiziologie, 2 cursuri de 2 ore pentru fiecare materie) și o etapă de evaluare a cunoștințelor dobândite, menită să simuleze sesiunea de examen (2 ore evaluare, 5 grupe, 3 materii).


Ateliere de lucru

În cadrul subactivității se vor desfășura ateliere de lucru specifice facultății de medicină dentară (morfologia dinților, biochimie, anatomie, fiziologie, histologie) susținute de coordonatorii supraveghetori. Vor fi 5 ateliere specifice a 2 ore fiecare, 5 grupe elevi. În cadrul atelierelor de lucru elevii vor dobândi abilități practice, vor exersa pe mulaje și se vor „doctori” unul pe altul, pe rând. Vor fi încurajate discuțiile libere între elevi și cadre didactice și studenții tutori.

Elevii din grupul țintă vor participa și la vizite desfășurate în laboratoare specifice (anatomie, analize medicale, tehnică dentară) din spitale publice și/sau clinici private cu care Universitatea colaborează. Se vor realiza și următoarele vizite de studiu: (i) în baza de studiu și cercetare a facultății de Medicină Dentară; (ii) în cabinete private de medicină dentară și tehnică dentară. Totodată, pentru a le insufla dorința pentru cercetare științifică, se va avea în vederea și organizarea de vizite de studiu în institute de cercetare: CEMEX, Centrul de Medicină Experimentală al UMF Iași și/sau  Institutul de Chimie Macromoleculă „Petru Poni” Iași. Elevii vor fi incurajați să participe la activități de voluntariat și vor simula organizarea unei acțiuni de prezentare a unor noțiuni de profilaxie dentară.