Documente necesare înscrierii

 1. Formular de înscriere online
 2. Copie carte de identitate a elevului;
 3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (dacă elevul este minor);
 4. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă (completat de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major)).
 5. Adeverință elev semnată de directorul liceului, în care să fie precizată media anilor absolviți (inclusiv anul tocmai terminat);
 6. Declarație de acord pentru participarea la școala de vară ROSE (completat de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major)).

Documente justificative privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului :

 • provine din familii cu venituri mici – adeverință eliberată de unitatea de învătământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ sau declarația pe propria răspundere a tutorelui/părintelui;
 • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui;
 • locuieste în zone rurale sau în alte zone în care nu există școli în proximitate – copie carte de identitate elev;
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
 • au cerințe educaționale speciale – adeverință medicală;

***
Selecția se va face în baza informațiilor și documentelor solicitate în formularul online. Elevii selectați vor trebui să prezinte, în momentul sosirii în campusul universitar UMF Iași, dosarul de participare în format fizic (copiile și adeverințele pe hârtie).