Dragi Elevi,

Facultatea de Medicină Dentară  din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a câștigat în cadrul Schemei de Granturi competitive pentru Universități, Programe de vară de tip punte (SGCU-PV) – ROSE proiectul intitulat: Școala de vară – Cum ar fi sa fii medic stomatolog! – BeSTOMATIS

Prin intermediul acestui proiect 150 de elevi, absolvenți de clasa a X-a și a XI-a,vor avea ocazia să participe, timp de 2 săptâmâni,  în perioada 2019-2021 (50 elevi/an) la un program educațional în domeniul de medicină dentară, ce cuprinde:

 • cursuri și ateliere de lucru în domenii specifice profesiei de medic stomatolog/tehnician dentar (Anatomie, Biochimie, Fiziologie, Histologie, Morfologia dinților);
 • vizite de studiu în baza de studiu și cercetare a Facultății de Medicină Dentară, în cabinete private de medicină dentară și tehnică dentară, în institute de cercetare (CEMEX – Centrul de Medicină Experimentală al UMF Iași și/sau Institulul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași);
 • consiliere și orientare în alegerea profesiei de medic stomatolog/tehnician dentar;
 • activități cultural-recreative: se va simula Ceremonia halatului alb (o festivitate pe care Universitatea o desfășoară în fiecare an pentru studenții săi), se vor face vizite la Muzeul de Științe Naturale, Grădina Botanică Iași, Palatul Culturii, parcul Palas, precum și la alte obiective turistice și culturale din orașul Iași și se vor viziona spectacole de teatru/film.

Proiectul se adresează elevilor proveniți din licee eligibile în cadrul programului ROSE, din regiunea Nord-Est, aflați în următoarele situații:

 • au media aritmetică a mediilor generale a anilor de liceu minim 6.00 (șase) și îndeplinesc cel puțin una din următoarele cerințe:
  • provin din familii cu venituri mici;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
  • trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
  • au cerințe educaționale speciale.

În afara programului educațional, ce cuprinde activități formale și non-formale, elevii selectați vor beneficia gratuit de: cazare în căminele campusului Universității, masă la cantina Universității și de diferite materiale suport (halat personalizat, cărți de specialitate, rucsac, materiale de birotică, eBook reader etc.).

Se pot înscrie elevii din liceele prevăzute în lista liceelor eligibile.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 1. Formular de înscriere (formular tipizat – Anexa 1);
 2. Copie carte de identitate a elevului;
 3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;
 4. Declarație de acord scris a părintelui/tutorelui legal instituit pentru participarea elevului la școala de vară (formular tipizat – Anexa 2+Anexa 2.a), în cazul elevilor minori;
 5. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a elevului (formular tipizat – Anexa 4);
 6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (formular tipizat – Anexa 5);
 7. Adeverință elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anilor absolviți (inclusiv anul tocmai terminat);
 8. Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/tutore/aparținător legal/curator privind apartenența la grupul țintă a elevului (formular tipizat – Anexa 3).

Documente justificative privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:

 • provine din familii cu venituri mici – adeverință eliberată de unitatea de învătământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, inclusiv declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
 • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui (Anexa 3);
 • locuieste în zone rurale sau în alte zone în care nu există școli în proximitate – copie carte de identitate elev;
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
 • au cerințe educaționale speciale – adeverință medicală;

Dosarele vor fi strânse de secretariatele liceelor de proveniență în perioada stabilită conform metodologiei de selecție. La finalizarea perioadei, dosarele vor fi transmise către Universitate și vor fi analizate.

CALENDAR DE ÎNSCRIERE – 2019

Inscrierile s-au prelungit pana pe data de 28 Iunie 2019 !!!

!!! Rezultatele FINALE!

Detalii suplimentare se pot obtine la:  Mihaela Apostol – Expert grup tinta mirela.apostol@umfiasi.ro / mirelapstl@yahoo.com Telefon: 0232 301 638/0743 437 424 sau Ionela Florian – Responsabil monitorizare ionela.florian@umfiasi.ro Telefon: 0232 301 876/0740 419 198.