Oportunitate și Scop

Proiectul Cum ar fi să fii MEDIC STOMATOLOG? – BeSTOMATIS este un grant de tip competitiv ce se va desfășura în timpul vacanţelor de vară, în perioada 2019-2024, de către Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMF Iași în colaborare cu Societatea Studenților Stomatologi din Iași a unui program de vară tip punte.

Scopul proiectului îl constituie sprijinirea UMF Iași în vederea organizării programului de vară de tip punte pentru orientarea școlară și participarea la activități academice a elevilor din grupul țintă în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare. Prin activităţile desfășurate, elevii vor dezvolta competenţe şi abilităţi relevante pentru accesul şi succesul viitor în învăţământul universitar medical, vor dobândi un bagaj academic introductiv şi vor deprinde strategii noi de învăţare. În plus, elevii vor participa la sesiuni de consiliere profesională şi orientare în carieră. De asemenea, elevii vor participa la: ateliere de lucru specifice domeniului medical, vizite de studiu, întâlniri cu medici stomatologi și tehnicieni dentari, vizite la muzee, la instituţiile de artă şi cultură pentru descoperirea Iașului cultural şi istoric, participarea la diverse activități recreativ – sportive (jocuri de echipă, proiecții de film, concursuri,etc.), culturale, dar și de a descoperi obiectivele turistice ale Iașului. Resursele implicate în gestionarea proiectului sunt atât cadre didactice și consilieri psihologici din cadrul Facultății de Medicină Dentară a UMF Iași cât și studenti tutori din cadrul Societății Studenților Stomatologi din Iași.