Grup țintă

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:  elevi absolvenți ai claselor a X-a și a XI-a, din licee eligibile în proiectul ROSE din Regiunea de NE.

Eligibilitate – grupul ţintă trebuie să se încadreze în urmatoarele criterii de eligibilitate, şi anume:

 • au media aritmetică a mediilor generale a anilor de liceu minim 6.00 (șase) și îndeplinesc cel puțin una din următoarele cerințe:
  • provin din familii cu venituri mici;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
  • trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
  • au cerințe educaționale speciale.

Se pot înscrie elevii din liceele eligibile prevăzute în Listă licee eligibile – regiunea NE